નીતા અંબાણીને રોટરી ક્લબ ઓફ બોમ્બે તરફથી પ્રતિષ્ઠિત સિટીઝન ઓફ મુંબઈ એવોર્ડ 2023-24 મળ્યો

Spread the love

હેલ્થકેર, એજ્યુકેશન, સ્પોર્ટસ, આર્ટસ અને કલ્ચર ક્ષેત્રમાં પરિવર્તનકારી સંસ્થાઓના નિર્માણ માટે આપવામાં આવેલા પ્રદાન બદલ રોટરી ક્લબ ઑફ બૉમ્બે દ્વારા પ્રસિધ્ધ સીટીઝન ઑફ મુંબઈ એવોર્ડ 2023-24 પ્રાપ્ત કરી રહેલા નીતા અંબાણી.

Total Visiters :390 Total: 1041276

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *