હીરામણિ સ્કૂલ, અમદાવાદ મેડિકલ એસોસિએશન અને કે.ડી. હોસ્પિટલ, અમદાવાદના સહયોગથી International Day of Older Person નિમિત્તે હીરામણિ સ્કૂલ કેમ્પસ, અમદાવાદમાં નિઃશુલ્ક મેડિકલ કેમ્પ યોજાયો

Spread the love
Total Visiters :355 Total: 987598

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *