નશામાં ધૂત પેસેન્જરે ક્રૂ સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું

Spread the love

લેન્ડિંગ પર પેસેન્જરને સ્થાનિક કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને સોંપવામાં આવ્યો

નવી દિલ્હી

જયપુરથી બેંગલુરુ જતી ફ્લાઇટ 6ઈ556 માં નશામાં ધૂત પેસેન્જરે ક્રૂ સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હતી . કંપનીએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે ઘણી ચેતવણીઓ હોવા છતાં, પેસેન્જર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે લેન્ડિંગ પર પેસેન્જરને સ્થાનિક કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને સોંપવામાં આવ્યો હતો. ભૂતકાળમાં પણ આવી ઘટનાઓ પ્રકાશમાં આવી છે.

ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટમાં વધુ એક ગડબડ સામે આવી છે. તે પ્રકાશમાં આવ્યું છે કે જયપુરથી બેંગલુરુ જતી ફ્લાઇટ 6ઈ556 માં નશામાં ધૂત પેસેન્જરે ક્રૂ સાથે ગેરવર્તણૂક કરી હતી .

કંપનીએ એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે ઘણી ચેતવણીઓ આપી હોવા છતાં  ન માનનારા પેસેન્જર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે લેન્ડિંગ પર પેસેન્જરને સ્થાનિક કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓને સોંપવામાં આવ્યો હતો.

Total Visiters :79 Total: 1041546

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *