કોરોના બાદ ખેડૂતો કરતા ખેતમજૂરોની આત્મહત્યામાં વધારો થયો

Spread the love

ખેડૂતોની આત્મહત્યા કરતાં ખેતમજૂરોની વધુ આત્મહત્યાનો ટ્રેન્ડ 2020 પછી જ શરૂ થયો હોવાનો આંકડા પરથી ખુલાસો થયો


નવી દિલ્હી
નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ બ્યુરો (એનસીઆરબી)ના રિપોર્ટ અનુસાર, 2018 અને 2022 વચ્ચે ભારતમાં ખેતી સાથે સંકળાયેલા લોકોની આત્મહત્યામાં સતત વધારો થયો છે. તેમાં એકમાત્ર અપવાદ વર્ષ 2019 છે, જેમાં ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો હતો. એક અહેવાલ મુજબ, કોવિડ-19 રોગચાળા પછીના બે વર્ષમાં ખેતમજૂરોમાં આત્મહત્યાની સંખ્યા ખેડૂતો કરતા ઘણી વધારે છે.
સોમવારના એનસીઆરબીના રિપોર્ટ મુજબ 2022માં ભારતમાં કૃષિક્ષેત્રમાં 11,290 આત્મહત્યા થઇ. 2021માં 10,881 આત્મહત્યા થઇ. જે 2021માં નોંધાયેલા 10,881 આત્મહત્યા કરતાં 3.75 ટકા વધુ છે. 2022માં આ પીડિતોમાંથી 5207 ખેડૂતો અને 6083 ખેતમજૂરો હતા. 2021માં, સંબંધિત સંખ્યા 5318 ખેડૂતો અને 5563 ખેત મજૂરો હતા. ખેડૂતોની આત્મહત્યા કરતાં ખેતમજૂરોની વધુ આત્મહત્યાનો ટ્રેન્ડ 2020 પછી જ શરૂ થયો હતો. 2020માં કૃષિ ક્ષેત્રમાં થયેલી 10,677 આત્મહત્યાઓમાંથી 5579 ખેડૂતો અને 5098 ખેતમજૂરો હતા.
2019 એ એકમાત્ર વર્ષ હતું જ્યારે કૃષિ ક્ષેત્રમાં આત્મહત્યામાં ઘટાડો નોંધવામાં આવ્યો હતો. તે વર્ષે 5957 ખેડૂતો અને 4324 ખેતમજૂરોએ પોતાના જીવનનો અંત આણ્યો હતો. 2018માં 5763 ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી હતી અને
એનસીઆરબી રિપોર્ટમાં ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોની વ્યાખ્યા દર્શાવવામાં આવી નથી. ઓપરેટિંગ હોલ્ડિંગનો ઉપયોગ સીમાંત, નાના, મધ્યમ અને મોટા મજૂરો વચ્ચે તફાવત કરવા માટે થાય છે. 1 હેક્ટર (2.5 એકર) સુધીની જમીન ધરાવતા ખેડૂતોને સીમાંત ખેડૂતો કહેવામાં આવે છે, જ્યારે નાના ખેડૂતો પાસે 1-2 હેક્ટર સુધીની જમીન હોય છે. ભારતની 2015-16ની કૃષિ વસ્તી ગણતરી મુજબ 68.5 ટકા જમીન સીમાંત ખેડૂતો પાસે હતી, જ્યારે 17.6 ટકા જમીન નાના ધારકો પાસે હતી. બાકીની રકમ મધ્યમ અને મોટા ખેડૂતો વચ્ચે વહેંચવામાં આવી હતી.

Total Visiters :96 Total: 1010108

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *