રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન, USAIDએ જાતિ આધારિત ડિજિટલ અસમાનતાને સમાપ્ત કરવા વિમેનકનેક્ટ ચેલેન્જ ઈન્ડિયા રાઉન્ડ ટુના વિજેતાઓ જાહેર કર્યા

મુંબઈ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ એજન્સી ફોર ઈન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ (યુએસએઆઈડી)એ આજે​​વિમેનકનેક્ટ ચેલેન્જ ઈન્ડિયાના બીજા રાઉન્ડની ગ્રાન્ટ માટેના વિજેતાઓની જાહેરાત કરી છે, આ ચેલેન્જનો હેતુ ભારતમાં સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચેની ડિજિટલ અસમાનતાને…