અમદાવાદના વિહાન અને જીહાન મુખ્ય ડ્રોમાં પ્રવેશ્યા

Spread the love

રાજકોટ

અમદાવાદના વિહાન તિવારીએ તેની બંને ગ્રૂપ ક્વોલિફાઈંગ મેચો જીતીને અહીના એસએજી મલ્ટીપર્પઝ ઇન્ડોર હોલ ખાતે ગુજરાત રાજ્ય ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશનના નેજા હેઠળ રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત પ્રથમ ગુજરાત સ્ટેટ રેન્કિંગ ટેબલ ટેનિસ ટૂર્નામેન્ટ 2023 ના મુખ્ય ડ્રોમાં સ્થાન મેળવી લીધું છે.

આ ટુર્નામેન્ટ વેસ્ટર્ન રેલવે મઝદૂર સંઘ દ્વારા સ્પોરન્સર છે અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત (એસએજી)ના સહયોગથી યોજવામાં આવી છે.

અન્ય અમદાવાદી ખેલાડી જીહાન મકવાણા પણ મુખ્ય ડ્રોમાં આગળ વધવા માટે તેની બંને ક્વોલિફાઇંગ મેચોમાં વિજયી બન્યો હતો.

કેટલાક ક્વોલિફાઇંગ રાઉન્ડના પરિણામો:

સબ-જુનિયર બોયસ (અંડર-15):  વિહાન તિવારી (અમદાવાદ) જીત્યા અક્ષર જેઠવા (વડોદરા) 11- 5,11-7,11-5; અક્ષર જેઠવા (વડોદરા) જીત્યા ઓમ દવે (ભાવનગર) 11-4,11-7,11-3; વિહાન તિવારી (અમદાવાદ) જીત્યા ઓમ દવે (ભાવનગર) 11-4,11-3,11-5; પરમ પરમાર (ભાવનગર) જીત્યા દર્શિલ કુક્કાના (નવસારી) 11-3,11-6,11-8; યથાર્થ પટેલ (આણંદ) જીત્યા દર્શિલ કુક્કાના (નવસારી) 13-11, 11-13,11-7,11-9; પરમ પરમાર (ભાવનગર)  જીત્યા યથાર્થ પટેલ (આણંદ) 11-7,11-6,11-8; જેનીથ પટેલ (ભાવનગર)  જીત્યા વેદ પાટણકર (અમદાવાદ) 5-11,11-5,11-7,8-11,13-11; વેદ પાટણકર (અમદાવાદ) જીત્યા રાહિલ (રાજકોટ) 11-5,11-8,11-3; જેનીથ પટેલ (ભાવનગર) જીત્યા રાહિલ (રાજકોટ) 11-6,11-4,11-4; જીહાન મકવાણા (અમદાવાદ) જીત્યા યુગ પ્રતાપસિંગ (કચ્છ) 5-11,11-8,11-6,11-6; યુગ પ્રતાપસિંગ (કચ્છ) જીત્યા પ્રિન્સ જાની (ભાવનગર) 11-8,7-11,13-11,11-8; જીહાન મકવાણા (અમદાવાદ) જીત્યા પ્રિન્સ જાની (ભાવનગર) 11-6,11-8,11-7; પલાશ કોઠારી (વડોદરા) જીત્યા અહદઅલી કાઝી (રાજકોટ) 11-8,11-9,11-4; પલાશ કોઠારી (વડોદરા) જીત્યા આરવ ભાલ (ભાવનગર) 8-11,11-9,5-11,11-0,12-10; આરવ ભાલ (ભાવનગર) જીત્યા અહદઅલી કાઝી (રાજકોટ) 11-6,115-11,11-5; યહત રાવલ (વડોદરા) જીત્યા ધ્રુવ બાંભણી (કચ્છ) 11-6,11-8,11-7; ધ્રુવ ભંભાણી (કચ્છ) બીટી શિવ કાપડિયા (નવસારી) 11-7,12-10,11-3; યહત રાવલ (વડોદરા) જીત્યા શિવ કાપડિયા (નવસારી) 11-2,11-7,11-3; દિવ્યા પટેલ (રાજકોટ) જીત્યા વત્સલ પટેલ (અમદાવાદ) 11-7,10-12,11-7,11-8; વત્સલ પટેલ (અમદાવાદ) જીત્યા હેનીલ લંગાલિયા (ભાવનગર) 11-1,13-11,11-6,7-11,11-8; દિવ્યા પટેલ (રાજકોટ) જીત્યા હેનીલ લંગાલિયા (ભાવનગર) 11-6,11-8,9-11,11-9.

કેડેટ બોયઝ (અંડર-13): ધ્રુવ ભંભાણી (કચ્છ) જીત્યા મંથન સોરઠીયા (ભાવનગર) 11-3,14-12,11-3; દિવ્યા પટેલ (રાજકોટ) જીત્યા મંથન સોરઠીયા (ભાવનગર) 11-4,11-7,11-5; ધ્રુવ ભંભાણી (કચ્છ) જીત્યા દિવ્યા પટેલ (રાજકોટ) 12-10,11-9,11-8; હર્ષિલ સરૈયા (સુરત) જીત્યા હર્ષ વ્યાસ (પોરબંદર) 11-6,11-5,9-11,11-8; હર્ષિલ સરૈયા (સુરત) જીત્યા શૌર્યરાજસિંહ રાઠોડ (ભાવનગર) 11-8, 10-12,12-10,11-7; હર્ષ વ્યાસ (પોરબંદર) જીત્યા શૌર્યરાજસિંહ રાઠોડ (ભાવનગર) 9-11,11-5,11-7,11-5; મૌર્ય પટેલ (ભાવનગર) જીત્યા કૃષિવ પટેલ (નવસારી) 11-7,11-5,11-2; મૌર્ય પટેલ (ભાવનગર) જીત્યા યુવરાજ મલિક (રાજકોટ) 11-8,11-6,11-6; યુવરાજ મલિક (રાજકોટ) જીત્યા કૃષિવ પટેલ (નવસારી) 5-11,11-7,11-9,11-3; વિહાન સરવૈયા (પોરબંદર) જીત્યા બાદલ પરીખ (વડોદરા) 11-1,11-4,11-7; સક્ષમ ગણાત્રા (ભાવનગર) જીત્યા વિહાન સરવૈયા (પોરબંદર) 12-14,12-10,11-3,11-4; સક્ષમ ગણાત્રા (ભાવનગર) જીત્યા બાદલ પરીખ (વડોદરા) 11-6,11-5,11-3.

Total Visiters :246 Total: 711132

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *