ભારતના બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયોના પ્રતિનિધિઓએ રાજસ્થાનમાં 59 અનામત બેઠકો પર ચૂંટણી લડવાના સામાન્ય વર્ગના અધિકારને પુનઃસ્થાપિત કરવા અંગે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સાથે વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી

Spread the love

કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ડૉ. ગૌરવ વલ્લભ સાથે સૌજન્ય મુલાકાત તેમજ “59 અનામત બેઠકો પર ચૂંટણી લડવાના સામાન્ય વર્ગના અધિકારને પુનઃસ્થાપિત કરવા” વિષય પર મિશન હમ ભારતના બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયોના પ્રતિનિધિઓ સાથે વિગતવાર ચર્ચા. . આજની બેઠકમાં યોગેશ્વર નારાયણ શર્મા, ડો.શ્યામસુંદર સેવડા અને સંજય તિવારી હાજર રહ્યા હતા.

Total Visiters :479 Total: 681568

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *