હીરામણિ સ્કૂલ કેમ્પસમાં યોગ દિવસ ઉજવાયો

Spread the love

21 જૂન વિશ્વ યોગદિવસ નિમિત્તે હીરામણિ સ્કૂલ કેમ્પસમાં હીરામણિ સંસ્થાના પ્રમુખ અને સાંસદ (રાજ્યસભા, ગુજરાત) નરહરિ અમીને 450 વિદ્યાર્થીઓ અને શાળાના શિક્ષકો સાથે યોગ અને પ્રાણાયામ કર્યા

Total Visiters :83 Total: 711223

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *