રાહુલ ગાંધી સોનીપતના ગામોમાં ખેડૂતો વચ્ચે પહોંચી ગયા

Spread the love

રાહુલ ગાંધીએ ખેડૂતોની વચ્ચે પહોંચીને ટ્રેક્ટર ચલાવ્યું, ડાંગર રોપી, લોકોની ભીડ ભેગી થઈ ગઈ


સોનીપત
રાહુલ ગાંધી આજે સવારે કંઇક અનોખા અંદાજમાં જ જોવા મળ્યા હતા. રાહુલ ગાંધી સોનીપતના બરોડા વિસ્તારના ઘણા ગામોના ખેતરોમાં કામ કરી રહેલા ખેડૂતોની વચ્ચે પહોંચ્યા હતા. ત્યાં પહોંચતા જ લોકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ અને બધા પોતપોતાના કામ છોડીને તેને મળવા આવવા લાગ્યા હતા.
જ્યારે રાહુલ ગાંધી ખેડૂતોની વચ્ચે પહોંચ્યા તો તેમણે ટ્રેક્ટર ચલાવ્યું. આ દરમિયાન તેમની સાથે ટ્રેક્ટર પર ખેડૂતો પણ જોવા મળ્યા હતા. રાહુલને મેદાનમાં જોતા જ લોકોની ભીડ એકઠી થઈ ગઈ હતી.
રાહુલ ખેતરોમાં ડાંગર રોપતા પણ જોવા મળ્યો હતો. ખેતરમાં કામ કરતી વખતનો એક વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે. આ દરમિયાન ખેતરોમાં હાજર ખેડૂતો પણ ખૂબ જ ખુશ દેખાઈ રહ્યા હતા.
આ દરમિયાન રાહુલ ખેતરમાં હાજર ખેડૂતો સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળ્યા હતા. આજે સવારે પડેલા વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા હતા, પરંતુ રાહુલ પેન્ટ ઉચું કરી ખેડૂતોને મળવા ખેતરમાં પહોંચ્યા હતા.
ખેડૂતો વહેલી સવારથી ખેતરોમાં પોતાના કામમાં લાગી ગયા હતા, પરંતુ રાહુલ ગાંધી તેમના કાફલા સાથે ત્યાં પહોંચતા જ ભારે ભીડ એકઠી થઇ હતી.
આ દરમિયાન ત્યાં હાજર લોકોએ રાહુલ સાથે તસવીરો પણ ખેંચાવી હતી. રાહુલ ગાંધી આજે તેમના કાફલા સાથે શિમલા જઈ રહ્યા હતા.

Total Visiters :122 Total: 828003

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *