મિશન- અમે ભારતના બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયો

Spread the love

રાજસ્થાનમાં 59 અનામત બેઠકો પર ચૂંટણી લડવાના બિનઅનામત નાગરિકોના બંધારણીય અધિકારને પુનઃસ્થાપિત કરવા દૌસા જિલ્લાની પંચાયત સમિતિ લાલસોટમાં 6-7-2023 ના રોજ બ્રાહ્મણ અને રાજપૂત સમાજની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

Total Visiters :577 Total: 828356

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *