છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અર્ધ લશ્કરી દળોમાંથી 50 હજારથી વધુ જવાનોએ નોકરી છોડી

Spread the love

છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અર્ધલશ્કરી દળોના 658 જવાનોએ આત્મહત્યા કરી, અર્ધલશ્કરી દળોના કાર્યકારી વાતાવરણ અને કલ્યાણને સુધારવા માટે સરકાર દ્વારા સતત પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા હોવાનો દાવો


નવી દિલ્હી
સરકારે લોકસભામાં એક પ્રશ્નના જવાબમાં આ લેખિત માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં કેન્દ્રીય પોલીસ સુરક્ષા દળો અને આસામ રાઈફલ્સમાં પચાસ હજારથી વધુ જવાનોએ નોકરી છોડી દીધી છે કે નિવૃત્ત થયા છે. કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય મંત્રી નિત્યાનંદ રાયે જવાબમાં કહ્યું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અર્ધલશ્કરી દળોના 53,336 જવાનોએ નોકરી છોડી દીધી છે.
કોંગ્રેસના નેતા મનિકમ ટાગોરે અર્ધલશ્કરી દળોની કામકાજની સ્થિતિ અંગે સવાલ પૂછ્યો હતો કે, શું એ વાત સાચી છે કે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અર્ધલશ્કરી દળોના 50 હજારથી વધુ જવાનોએ નોકરી છોડી દીધી છે? આ સાથે અર્ધલશ્કરી દળો દ્વારા આત્મહત્યાની ઘટનાઓ વિશે પણ માહિતી માંગવામાં આવી હતી. તેના લેખિત જવાબમાં કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્ય મંત્રી નિત્યાનંદ રાયે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અર્ધલશ્કરી દળોના 53,336 જવાનોએ નોકરી છોડી દીધી છે અથવા નિવૃત્તિ લીધી છે.
વર્ષ મુજબના આંકડા આપતા નિત્યાનંદ રાયે કહ્યું કે વર્ષ 2018માં અર્ધલશ્કરી દળોના 9228 જવાનોએ વીઆરએસ (સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ) લીધી અને 1712 નિવૃત્ત થયા. 2019માં 8908 જવાનોએ વીઆરએસ લીધું અને 1415 જવાનો નિવૃત્ત થયા. 2020 અને 2021માં અનુક્રમે 6891 અને 10,762 જવાનોએ વીઆરએસ લીધું. વર્ષ 2022માં સૌથી વધુ સૈનિકોએ નોકરી છોડી દીધી. સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા આંકડા અનુસાર, 2022માં 11,211 જવાનોએ વીઆરએસ લીધું અને 1169 જવાનોએ નિવૃત્તિ લીધી. આ રીતે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં, અર્ધલશ્કરી દળના કુલ 47000 જવાનોએ વીઆરએસ લીધું છે અને 6336 જવાનો નિવૃત્ત થયા છે.
સરકારે આપેલા જવાબ મુજબ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અર્ધલશ્કરી દળોના 658 જવાનોએ આત્મહત્યા કરી છે. જેમાંથી 2018માં 96 જવાનોએ આત્મહત્યા કરી હતી, જેમાં સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સના 36 જવાન, 32 બીએસએફ, 5 આઈટીબીપી, 9 એસએસબી, 9 સીઆઈએસએફ અને 5 આસામ રાઈફલ્સનો સમાવેશ થાય છે. એ જ રીતે 2019, 2020, 2021 અને 2022માં આ આંકડો અનુક્રમે 129, 142, 155, 136 હતો. સરકારે માહિતી આપી હતી કે અર્ધલશ્કરી દળોના કાર્યકારી વાતાવરણ અને કલ્યાણને સુધારવા માટે સરકાર દ્વારા સતત પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

Total Visiters :91 Total: 711403

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *