જવાનોની સુરક્ષા માટે સૌથી હલકું બૂલેટ પ્રુફ જેકેટ બનાવાયું

Spread the love

આ જેકેટ  8 એકે-47 એચએસસી અને 6 સ્નાઈપર એપીઆઈ બુલેટનો સામનો કરવા સક્ષમ છે

નવી દિલ્હી

આઈઆઈટી દિલ્હીના સંશોધકોએ ભારતીય જવાનોની સુરક્ષા માટે બનાવ્યું અત્યાર સુધીનું સૌથી હલકું બુલેટપ્રૂફ જેકેટ છે. વજનમાં હલકું હોવા છતાં આ આધુનિક બુલેટપ્રૂફ જેકેટમાં સુરક્ષાની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ જેકેટ  8 એકે-47 એચએસસી અને 6 સ્નાઈપર એપીઆઈ બુલેટનો સામનો કરવા સક્ષમ છે. આ બુલેટ પ્રુફ જેકેટ દુનિયાભરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બુલેટ પ્રુફ જેકેટથી ઘણી રીતે આગળ વધી રહ્યું હોય તેવું લાગે છે.

આ બુલેટ પ્રૂફ જેકેટમાં એક સમયે 6 સ્નાઈપર શોટ સહન કરવાની ક્ષમતા છે, એટલે કે જો કોઈ વ્યક્તિ આ બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ પર સ્નાઈપર ગન વડે ગોળીબાર કરે છે તો 6 બુલેટ સુધી આ જેકેટને કોઈ નુકસાન થશે નહીં અને ન તો તેને પહેરનાર સૈનિકને નુકસાન થશે. જ્યારે વિશ્વની કોઈપણ સેના દ્વારા હાલમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બુલેટ પ્રૂફ જેકેટમાં માત્ર ત્રણ સ્નાઈપર શોટનો સામનો કરવાની ક્ષમતા છે.

આ બુલેટ પ્રુફ જેકેટને વજનની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ જ કાર્યક્ષમ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ જેકેટનું વજન અત્યારે દુનિયાભરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બુલેટપ્રૂફ જેકેટ કરતાં અઢી કિલો ઓછું છે. આ જેકેટ દિલ્હી IITના પ્રોફેસર નરેશ ભટનાગરે બનાવ્યું છે. પ્રોફેસર નરેશ કહે છે કે તેઓ છેલ્લા 15 વર્ષથી આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. અગાઉ, જ્યારે તેને બનાવવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે તેને BS5 ધોરણો અનુસાર બનાવવામાં આવી રહ્યું હતું, પરંતુ જ્યારે તે તૈયાર થયું ત્યારે તે BS-6 માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે.

અમને આવા જેકેટ તૈયાર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. જો કે, પરીક્ષણ દરમિયાન, અમને જાણવા મળ્યું કે જો આપણે આ બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ પર સ્નાઈપર ગનમાંથી 8 ગોળીઓ ચલાવીએ તો પણ બુલેટ પ્રૂફ જેકેટ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત રહે છે. આ જેકેટ દોઢ વર્ષમાં જવાનો સુધી પહોંચી જશે.

Total Visiters :71 Total: 681804

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *