ટેલિકોમ સેવાઓની ગુણવત્તાના હાલના ધોરણોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર

Spread the love

દેશમાં 4જી નેટવર્કની વ્યાપક જમાવટ અને 5જી સેવાઓની રજૂઆત છતાં, કોલ ડિસ્કનેક્શન, અવાજમાં પ્રોબ્લેમ અને ધીમી ઇન્ટરનેટ સ્પીડ જેવી ફરિયાદો વધી


નવી દિલ્હી
ટેલિકોમ રેગ્યુલેટર ટ્રાઈએ ગઈકાલે જણાવ્યું હતું કે, કોલ ડિસ્કનેક્શન સંબંધિત ફરિયાદોમાં વધારો થવાને કારણે ટેલિકોમ સેવાઓની ગુણવત્તાના હાલના ધોરણોની સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે. ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા સ્તરે ટેલિકોમ નેટવર્કની કામગીરી ચકાસવા માટે સેવાના ધોરણોની ગુણવત્તાની સમીક્ષા કરવી પડશે. આ સિવાય હવે આપણે 4જી અને 5જી સેવાઓને તેના દાયરામાં લાવવા વિશે વિચારવું પડશે.
સુધારેલા નિયમોનો મુસદ્દો રજૂ કરતાં નિયમનકારે જણાવ્યું હતું કે, દેશમાં 4જી નેટવર્કની વ્યાપક જમાવટ અને 5જી સેવાઓની રજૂઆત છતાં, કોલ ડિસ્કનેક્શન, અવાજમાં પ્રોબ્લેમ અને ધીમી ઇન્ટરનેટ સ્પીડ જેવી ફરિયાદો વધી રહી છે. આ ટેલિકોમ નેટવર્કની ડિઝાઇન અને જરૂરી નેટવર્ક સંસાધનોની ગોઠવણી પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. આ પરિસ્થિતિને સુધારવા માટે, ટીઆરએઆઈએ કહ્યું કે, 2જી અને 3જી સેવાઓના યુગમાં સેવાના ધોરણોની ગુણવત્તા જારી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે 4જી અને 5જી સેવાઓનો ઉપયોગ કરનારા ગ્રાહકોનું પ્રમાણ 75 ટકાથી વધુ છે, કોલ ડ્રોપના ધોરણોને કડક બનાવવાની જરૂર છે.
ટેલિકોમ રેગ્યુલેટરે કહ્યું કે, ટેલિકોમ સર્કલને બદલે હવે જિલ્લા સ્તરે સેવાની ગુણવત્તાનું મૂલ્યાંકન કરવા વિશે વિચારવું પડશે. ટેલિકોમ સર્કલ સામાન્ય રીતે રાજ્ય સમાન હોય છે. ટ્રાઈએ 20 સપ્ટેમ્બરથી સંબંધિત પક્ષો પાસેથી આ સંબંધમાં સૂચનો માંગ્યા છે.

Total Visiters :72 Total: 711178

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *