એકાઉન્ટિંગ માર્ગદર્શિકાના અસરકારક અમલીકરણ પર તાલીમ કાર્યક્રમ

Spread the love

આ કાર્યક્રમ સમગ્ર ગુજરાતમાં 700+ એકાઉન્ટિંગ ઓફિસરોને લાભ આપશે જેને સ્થાનિક ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે


અમદાવાદ
જાહેર અને સરકારી નાણાકીય વ્યવસ્થાપન (સીપીજીએફએમ) પરની સમિતિ દ્વારા આઈસીએઆઈએ વિવિધ ગ્રામીણ વિકાસ યોજનાઓ માટે એકાઉન્ટિંગ માર્ગદર્શિકાના અસરકારક અમલીકરણ પર એક વ્યાપક તાલીમ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો. ખાસ કરીને ગુજરાતમાં ગ્રામીણ વિકાસ એજન્સીઓમાં કામ કરતા એકાઉન્ટિંગ સ્ટાફ માટે રચાયેલ છે. આ કાર્યક્રમ સમગ્ર ગુજરાતમાં 700+ એકાઉન્ટિંગ ઓફિસરોને લાભ આપશે. આ કાર્યક્રમ સ્થાનિક ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને તે ગુજરાતના 7 આઈસીએઆઈ કેન્દ્રોમાં હાથ ધરવામાં આવશે. પ્રથમ 4 બેચ અમદાવાદમાં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન મનીષા ચંદ્રા, આઈએએસ, કમિશનર અને ગ્રામીણ વિકાસ સચિવ, ગુજરાત, સીએ અનિકેત તલાટી, આઈસીએઆઈ ના પ્રમુખ; સી.એ. કેમિશા સોની, ચેરપર્સન, સીપીજીએફએમ ; સી.એ. પ્રસન્ના કુમાર, વાઇસ ચેરપર્સન, સીપીજીએફએમ ; સીસીએમ સીએઓ. પુરુષોત્તમ ખંડેલવાલ, સભ્ય, સીપીજીએફએમ સમિતિ; સી.એ. ડૉ. અંજલિ ચોક્સી, ચેરપર્સન, આઈસીએઆઈ -અમદાવાદ અને સીએ. અભિનવ માલવિયા, સચિવ, આઈસીએઆઈ-અમદાવાદ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં બે દિવસની વ્યાપક વર્ગખંડ તાલીમનો સમાવેશ થાય છે જે 50 અધિકારીઓની નાની બેચમાં હાથ ધરવામાં આવે છે જેથી ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાઓ અને અસરકારક વલણ માટે પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવે. ગ્રામીણ વિકાસ રાષ્ટ્રના એકંદર વિકાસ અને સમૃદ્ધિમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે છે, તે આવશ્યક છે કે આ ક્ષેત્રના એકાઉન્ટિંગ વ્યાવસાયિકો નવીનતમ સાધનો અને પ્રથાઓથી સજ્જ હોય.

Total Visiters :290 Total: 851753

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *